Program

SUPER SAPIENS. THE INCREDIBLE TECH

Biomedical and agricultural technology

Jury

Andrey Balyshev

OZOS Ltd

Muslim Chechenov

Intechno

Alex Drugov

Stentex

Dmitry Ostroushko

Ramon Turkey

Tatyana Sanina

Innovaton center EFKO

Christian Stein

Ascenion

Dmitry Tsypin

Zyfra

Andrey Vilenskiy

MEDITEX Science&Technology Center

Alexey Zeifman

RBV Capital

Moderator

Veronika Aksenova

Skolkovo foundation